Smittevern

Vi gjør alle vår del av den nasjonale dugnaden for å forhindre smitte av Covid-19. Derfor må vi alle ta noen ekstra forhåndsregler. Vi anbefaler alle å følge både NTNU og FHI sine anbefalinger.
Det vil bli gitt klar informasjon både til fadderbarn og faddere om nødvendige tiltak som må gjøres. 
 

© 2023 by Networking Talks.  Proudly created with Wix.com